De zingeving van duurzaam ondernemen

De NRC rapporteerde vandaag over hun ODE-bijlage en het thema duurzaamheid, die door ODE met een andere, nieuwe? benadering wordt besproken: “Draaide altijd om minder: minder afval, minder CO2. De Nieuwe Duurzaamheid draait om meer: meer innovatie, meer economische groei, meer goede ideeën.”

Fijn dat er door o.a. ODE eindelijk aandacht wordt gegeven aan verdieping van het ouder en bijna banaal wordende thema ‘duurzaamheid’. Tot nu toe was de ontdekking van het woord ‘duurzaamheid’ de vernieuwing en werd het als thema aangevoerd en behandeld. Maar duurzaamheid is niet te vangen in een thema, het is een levenswijze, een maatschappelijke benadering. Daarom zal niet het thema, maar het communiceren van de essentie – het ontrafelen en vertalen van de complexiteit rond duurzaamheid voor het gemeenschappelijk belang – door bedrijven en politieke partijen de nieuwe uitdaging zijn.

Mede dankzij de economisch-financiële en milieucrisis(en) van de afgelopen jaren, zal vanaf nu het in bedrijfsmanagement en politiek gaan om het tot doel stellen van en communiceren over de zingeving (sense making) van jezelf als werknemer, werkgever, politicus of je organisatie als geheel ten opzichte van de maatschappij en mensen rondom je.

Deze ontwikkeling met betrekking tot duurzaamheid zal tegelijkertijd ook een verdieping van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) met zich meebrengen en voorkomen dat MVO in de banaliteit van populaire thema’s beland.

Dave Snowden heeft reeds baanbrekend werk gedaan met betrekking tot zingeving (sense-making) en biedt onder meer storytelling-technieken aan voor overheden en bedrijven om de gewenste verdieping en verantwoording te vinden om een betere aansluiting te vinden met hun omgeving (doelgroepen). Maar ook om een vertrouwensband op te bouwen.

In mijn workshops en presentaties geef ik, zover mogelijk, ook aandacht aan het belang van zingeving en de storytelling-techniek om organisaties en managers een houvast te bieden wanneer ze zich willen presenteren met behulp van Social Media of contact zoeken met jonge generaties. Tijdens mijn recentelijk contact met een groep architecten – ik was een van de sprekers tijdens hun seminar – werd mijn benadering met een open attitude ontvangen (zie video). Gelukkig maar, want dit is niet altijd het geval. Helaas zitten velen vast in reguliere en stramiene denkpatronen.

U ook?

Advertisements